Samen werken aan duurzame groei

Versterking van de concurrentie- en innovatiekracht en realisatie van duurzame groei in de rubber- en kunststofindustrie. Zodat vitale winstgevende bedrijven ontstaan die zinvolle, duurzame producten en diensten leveren. Dat is het doel van het programma PRIMA Business Kansenkaart dat het Innovatienetwerk RKI aanbied aan de leden van de Federatie NRK

Energiereductie 30%

30% Energiereductie in 2030: Dat is het doel van convenanten tussen overheid en bedrijfsleven. Ook de RKI-sector heeft zich daaraan gecommitteerd. De PRIMA Business Kansenkaart is een traject dat de kansen voor de sector benoemt en de koers uitzet. Om deze ambities in de eigen bedrijven waar te maken biedt de Kansenkaart een scala aan workshops en bijeenkomsten aan de bedrijven. Op deze website staat dat centraal. 

Actuele informatie

Het hart van deze website is de Kansenkalender. Deze bevat actuele informatie over alle workshops en bijeenkomsten en nodigt uit om aan te melden. Foto’s en quotes van deelnemers geven een terugblik. Tevens zijn op deze site op termijn praktijkcases en projectervaringen te vinden.

 klik hier voor een terugblik op eerdere PPP workshops

Bekijk de kansenkaart » Bekijk de agenda »