Eén samenhangend innovatieprogramma
 

De volgende organisaties bieden als Innovatienetwerk RKI één samenhangend innovatieprogramma aan voor de Rubber- en Kunststofindustrie en bedrijven die kunststofproducten toepassen en verkopen (OEM).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
DPI Value Centre
Kamer van Koophandel
Stenden PRE (Polymore Research & Education)
Lectoraat Kunststoftechnologie Windesheim
Polymer Science Park
NRK

Doel is kennis en kunde met elkaar te delen en ter beschikking te stellen aan bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie, om innovatie in de sector te stimuleren. De invulling van de samenwerking is gebaseerd op de ‘Roadmap Rubber- en Kunststofindustrie 2030’. De partners zetten zich in om bij te dragen aan het vertalen van de thema’s naar concrete doelstellingen, deze te operationaliseren naar activiteiten voor de sector en resultaten te monitoren.

De organisaties helpen de bedrijven proactief en verwijzen naar de beste partner. Bedrijven krijgen een geïntegreerd programma van workshops en bijeenkomsten aangeboden, waardoor ze op eenvoudige wijze toegang hebben tot de alle beschikbare kennis, ervaring en netwerken.